Eredménykimutatás és Mérleg

Beszámoló készítő többnyelvű táblázatok, devizában is

2009. májusától a céges beszámolók beküldése kizárólag elektronikus úton történhet. Ennek módját a kormányzat az erre a célra létrehozott honlapon részletesen taglalja. Általános szabály, hogy a beszámoló dokumentumait PDF formátumban kell beküldeni.
Az itt ajánlott többnyelvű táblázatok a kettős könyvvitelt vezető szervezetek eredménykimutatás és mérleg-adatainak megjelenítésére és kiértékelésére nyújtanak hatékony, nem szokványos megoldást. Kiemelt figyelmet érdemel az egyetlen előző év – tárgyév rovatot tartalmazó táblázatokkal szemben: itt 27 időszak adataiból lehet bármely kettőt kiválasztani, és tetszőleges devizára átszámoltatni.
letöltés

Több év adatait tartalmazó táblázat online demo


Ezek a többnyelvű táblázatok a hatályos, 2000.C és 2003.LXXXV törvényeknek megfelelő, 102 (illetve 38) soros mérleget állítják elő, a valós értéken történő értékelés mérlegsoraival. A többi nyomtatvány-kitöltő programmal ellentétben, ebben a Mérleg és Eredménykimutatás táblázatban az adatok és maga a "szoftver" is egyetlen közös állományban található, mégpedig oly módon, hogy egy adott vállalkozás összes pénzügyi kimutatása azonnal, együttesen rendelkezésre áll. Az xls/ods formátum világszabvány, a táblázatokban tárolt adatokat a világon bárhol meg tudják jeleníteni. A beépített szótár segítségével egyszerűen fordítható át idegen nyelvre. Hóvégi deviza-árfolyamokat tartalmaz, ezáltal a pénzügyi kimutatások egy kattintással szinte tetszőleges pénznemben megtekinthatők. A Mérleg és Eredménykimutatás nyomtatvány kitöltő munkafüzetek makrókat nem, csakis szabványos képleteket és ActiveX vezérlőket tartalmaznak. Az első megjelenés (2004) óta már több kiegészítő elem került bele.


Ajánlat

Tárgya: A. 27 idószak egyidejű tárolására alkalmas, éves, vagy egyszerűsített éves beszámoló névre szóló, interaktív Excel, vagy OpenOffice táblázatban, magyar, angol, német, és francia nyelven, többféle devizában, a Cégszolgálat honlapjáról a legalább a 2009. gazdasági évtől a legutóbbi beadással bezárólag elérhető állományokból kinyerhető adatokkal kitöltve.
B. Jelszavas hozzáférés az online beszámoló kitöltő rendszerhez a soron következő beszámoló beküldési időszak alatt.
C. Ugyanezen adatok megjelenítése az xc.hu portálon. Továbbiakban: szoftver.
A regisztráció a szoftverhez való hozzáférés előfeltétele, azonban vásárlásra nem kötelez. Jogdíjfizetés: előre átutalással az alább megadott email címre küldött visszaigazolásban közölt számlaszámra. A szoftvert a pénz beérkezése után, a megrendelést automatikusan nyugtázó üzenet feladója küldi email csatolmányaként, 24 órán belül. A számla papírra nyomtatva készül, postázása a pénz beérkezése után, legkésőbb hó végén. A minimális díj 25 eFt, egyébként a cég(ek) árbevételének függvénye.
A névre szóló egyszerűsített éves beszámoló olcsóbb változata a Kattintásra most az Excel verzió telepítő programja, és a telepítéshez szükséges leírás érhető el új ablakban telepítő programmal azonnal és automatikusan elérhető.
Email cím: Név: Telefonszám: Regisztráció
A regisztrációhoz az email cím és a cég(ek) azonosítását lehetővé tevő adatok (adószám, cégjegyzékszám, vagy cégnév) megadása szükséges, más adat megadása nem kötelező. Szállítás: táblázatok kizárólag fizető ügyfelek részére, email csatolmányaként. Online adatok az xc.hu privát közzététel rendszerében. A megrendelőnek a Cégszolgálat honlapján fellelhető összes beszámoló állománya DVD lemezen, a Maszek Beszámoló Közzététel éves kiadásának részeként. Szállítási határidő: a táblázatos és online megoldás azonnal, a DVD a megjelenés időpontjától függően. Az xls/ods táblázatok használati útmutatót csak magyar nyelven tartalmaznak. Szoftverfrissítés: az online rendszer mindig a legújabb verziót mutatja. Biztonsági mentés: az online és a táblázatok szállításakor átadott adatokról a szállító, a felhasználó által a táblázatokban rögzített adatokról a felhasználó köteles gondoskodni. Online hozzáférés jelszavának érvényessége:
A jogdíjat, más szavakkal a használati díjat, vagy licencdíjat átutaló jogi, vagy természetes személy a saját tulajdonában álló számítógépein használhatja a szoftvert. A díjfizetés a használati jog megvásárlását jelenti, tulajdonjogot nem keletkeztet, ezért nem jogosít a szoftvernek harmadik fél részére beszámoló-készítés céljából történő átadására. Az xls/ads táblázatot csak gazdálkodó szervezetek rendelhetik. A táblázatot eredeti formáájában saját ügyfeleiknek csak zárt körben, például email formájában továbbíthatják, azt nyilvános helyen, például saját, vagy más bérelt honlapon nem jeleníthetik meg. Adataik nyilvános megjelenítését a kapcsolódó privát beszámoló közzétételi honlap biztosítja. A weblapként megjelenített, sajátként regisztrőált vállalkozások beszámolóinak a DVD kiadáson lévő másolata korlátozás nélkül sokszorsítható és változatlan formában közzétehető. Könyvelő irodák részére ez utóbbi, rugalmasabb feltételekkel használható, online megoldás biztosított. Figyelmeztetés: Jelen számítógépes program a szerzői jog és nemzetközi szerződések védelme alatt áll. A programnak vagy bármely részének illetéktelen másolása vagy terjesztése súlyos polgárjogi vagy büntetőjogi következményekkel járhat, és a törvény által megengedett legszigorúbb büntetést vonhatja maga után.

Használata

A megvásárolható példány egy sablon, amely a cégnevet - alapvetően másolásvédelmi célból - előre beépítve tartalmazza. Ez a gyakorlatban előny, ugyanis így a cégnevet nem kell külön kitölteni. A vállalkozás egyéb alapadatai a kezelési útmutatót tartalmazó kezdőlapon adhatók meg. Az összköltséges eredménykimutatás, mérleg eszközök (aktívák), mérleg források (passzívák) ebben a sorrendben, együtt, az adatbeviteli lapon találhatók, amit a részben automatikusan kitöltött forgalmi költséges eredménykimutatás és Cash-Flow követ. A közzétételi nyomtatvány képei és a kiegészítő melléklethez hasznos kimutatások külön munkafüzetlapon kaptak helyet. Az adatokat a szokásos ezres kerekítéssel, de akár egységnyi forintban is be lehet vinni, a nyomtatást pedig a forint mellett a főbb devizákban, szintén tetszőleges nagyságrendben lehet kezdeményezni. Az XLS verzió használatához az eredeti MS Excel program megléte szükséges. OpenOffice esetén kérje ODS formátumban.
Az egyszerűsített éves beszámoló mérleg és eredménykimutatás sorról sorra egyezik az úgynevezett sajátos egyszerűsített beszámolóval, tehát az EgyszOssz nevű táblázat használható mindkét esetben. Az EgyszOssz tábla a fentieken kívül tartalmaz még kiegészítő melléklethez, könyvvizsgálói jelentéshez és taggyűlési jegyzőkönyvhöz minta szövegeket is, valamint a cég bejelentett tevékenységeinek jegyzékét. A devizaárfolyamok a D nevú lapon módosíthatók.
Beküldeni általában csak az év végi adatokat kell, amihez ingyenes űrlapok érhetők el. Ötféle különböző űrlap létezik, de az általános célú, EB-05 sorszámmal jelölt használható mindenféle (éves, egyszerűsített éves, sajátos, konszolidált) beszámoló beküldésére, ezért elegendő ezzel az eggyel foglalkozni. Ennek automatikus kitöltését az online rendszerből lekérhető űrlapgeneráló szoftverre lehet bízni, melynek hivatkozási címe az EB névvel jelölt lapon található.
Az éves beszámoló táblázat a D, EB, Teaor, KM, Hat, KV nevű lapokat nem tartalmazza. Ajánlott az online szoftver használata.

e-beszámoló készító szoftver