a Privát Közzététel már 2008 óta működik
Kitölthető beszámoló nyomtatványt keres ? NEM IGEN
Frissítés 2011.01.06:
A 2011-ben használandó űrlap: 11EB-05. A továbbiakban a 10EB, 11EB, stb... űrlapokon mindig az aktuális verziót kell érteni, az online szoftver ugyanis minden esetben naprakész.
Frissítés 2010.08.31:
Elektronikus beszámoló benyújtásának menete: KEZELÉSI ÚTMUTATÓ lépésről lépésre. Ez az ingyen letölthető dokumentum a beküldés menetének teljes automatizálását írja le. Jelentősen eltér a több könyvelői portálon is propagált, emiatt közismert Cégszolgálat honlapjáról lekoppintott, ügyefogyott módszertől. Az itt ajánlott szoftver kitölti a hatályos EB űrlapot, és automatikusan csatolja is hozzá a mellékleteket. Semmit nem kell sem kitallózni, sem betallózni, mint a hagyományos beszámoló készítő programoknál. Ezt a szoftvert még telepíteni sem kell, hiszen Interneten keresztül használható. Nem kell hozzá se Mokka, se e-Szigno, se táblázatkezelő, se szövegszerkesztő, se PDFcreator, de még az elektronikus űrlapot, sőt az ÁNYK programot sem kell előre telepíteni, mert mindezt elvégzi egyetlen kattintásra.
Maszek Beszámoló Közzététel bemutató még több képpel
Frissítés 2010.02.18: 2010. január 1-től az ÁNYK - AbevJava programhoz terjesztett űrlapkollekciót kell használni. Van ötféle űrlap, ebből az első hibásat 2009 december közepén publikálták, a többi hibásat 2010. január közepén, most mindegyikből az 1.4 verziószámú kereng. Aki ezeket manuálisan akarja kitölteni, jó munkát hozzá. Mifelénk szoftver generálja.
10EB űrlap kitöltő szoftvere ide kattintva futtatható.
Megjegyzés 2010.09.28.: A 10EB űrlapkollekció verziója 1.5, az utolsót (10EB-03) május 26-án bocsátották ki. A 10EB-05 végleges változata az 1.4 verzió maradt.
 Fizetős hirdetések (x) 
Frissítés 2009.10.20.: A beszámolókat PDF formátumban kell beadni, azt tudni lehet 2009.04.21, a Cégszolgálat új honlapjának megjelenése óta. Ennek betartását szoftverrel biztosították: aki nem PDF-ben próbálta beadni, azt nem fogadták el. Most eszembe jutott a jogszabályi háttérnek utánanézni. Érdekes dologra bukkantam: a Cégszolgálat az önmaga jogforrása, vagyis tulajdonképpen a számítógép csinálja a törvényt. Ugyanis: jogszabályi háttérként (többek közt) megjelölik a "§ 11/2009. IRM-MEHVM-PM együttes rendelet a számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről" címú művet. Ezt a Complex oldalain ma már ingyen el lehet érni. Elolvasása után kiderül, hogy ebben nincs szó PDF-ről. Ellenben:
(2) A beszámolót az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Ecvhr.) 1. §-ának (2) bekezdésében meghatározott informatikai feltételeknek megfelelően kell megküldeni.
No dehát akkor mifene az a 24/2006. (V. 18.) IM rendelet? Íme:
1. § (2) Az elektronikus irattárban csak a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlásban foglaltaknak megfelelő, a céginformációs szolgálat honlapján közzétett informatikai feltételeknek megfelelő elektronikus beszámoló helyezhető el. Ebben sincs PDF.
Már csak a közigazgatási informatikáért felelős miniszter által kibocsátott ajánlás hiányzik.

Ennek hiányában a fentiekből az következik, hogy a Cégszolgálat honlapján az elektronikus irattárban csak olyan beszámolók helyezhetők el, melyek olyan feltételeknek felelnek meg, amik a céginformációs szolgálat honlapján vannak közzétéve. Tekintve, hogy a Cégszolgálat rendeletet nem alkothat, ezért a honlapján írtakat jogszabályi hivatkozásokkal kellene körülbástyázni. A jogszabályok azonban visszahivatkoznak ugyanoda, ami éppen a jogszabályokra való hivatkozással deklarálta, hogy a beszámolókat csak PDF-ben lehet beadni.

A e-beszámoló csatolására vonatkozó műszaki követelmények:

A csatolt dokumentumoknak meg kell felelnie az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által közzétett műszaki követelményeknek. A kormányzati szabványosítási törekvésekkel összhangban a beszámolók elektronikus benyújtására vonatkozó műszaki követelmények módosulhatnak, a csatolható fájlformátumok köre a későbbiek folyamán bővülni fog. Addig is szíves türelmüket kérjük!
Műszaki követelmények:
Az e-beszámoló csatolmány/ dokumentum csak PDF formátumú lehet.
Frissítés 2009.02.03: Megvan a kiindulópont: Informatikai Államtitkárság (Baja Ferenc) gondozásában megjelent alig 40 oldalas fércmű, amely megoldást kínál mindenféle elektronikus problémára alig 10 milliárd forintért. Ennek része a beszámolók elektronikus közzététele.
A mű címe: E-közigazgatás Program 2008-2010 (2008. október 27. PDF)
Részletek: Elvárt eredmények: ....Felhasználó előnyök: Ingyenesen letölthető cégeljárásban és beszámoló benyújtás során használható nyomtatványkitöltő szoftver kerül közreadásra. Az elektronikus küldés és fogadás leegyszerűsíti és felgyorsítja az ügyintézést. A közzétételi beszámolók és részeik (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) a megszokott web áruházi megoldásokkal bárki számára hozzáférhetők lesznek.
Kockázat: A cégbírósági eljárások elvárt eredményét érintő legfőbb kockázati tényező a Cégtörvény új rendelkezései hatályba lépésének közelsége, a kapcsolódó végrehajtási szabályozás hiánya. A beszámoló közzétételt szabályozó egyes jogszabályok jelenleg nem kedveznek a projekt koncepcióban foglaltak gyorsított megvalósításának.
A projekt eredeti időbeli ütemezése: 2007.12-től 2008.12-ig.
FIGYELEM ! ! !
Az ingyenesen letölthető cégeljárásban és beszámoló benyújtás során használható nyomtatványkitöltő szoftver (pl.: e-szigno) nem a beszámoló nyomtatványt, hanem a benyújtás során használható nyomtatványt tölti ki. Tehát az, ami ingyenesen letölthető, azzal nem elkészíteni, hanem csak elküldeni lehet az elektronikus beszámolót. Most, amikor ezt írom, híre hamva sincs a kormányzati beszámoló kitöltő szoftvernek. Ami az IRM honlapról letölthető, az minden, csak nem szoftver...
Jogszabályi háttér: 2008.12.15.- végszavazás
a törvény szövege ide kattintva elérhető, szemelvények:

A Ctv. 18. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
.18. § (1) A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell az (továbbiakban : IRM Céginformációs Szolgálatának részére megküldeni ; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. A beszámolóhoz – a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében – elektronikus űrlapot kell mellékelni. (2) Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja – az érkezést követően haladéktalanul – az állami adóhatóság részére. (3) A beszámolónak a Cégszolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.
(9) E törvénynek a Ctv. 18-19. §-át módosító, az Szt. 154. (7) bekezdését és 154/B. § (2 ) bekezdését módosító rendelkezését a 2009. május 1. napján vagy azt követően benyújtott beszámolókra kell alkalmazni. 2009. április 30-áig a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek papír alapon és elektronikusan egyaránt eleget lehet tenni, azzal, hogy a közzétételi kötelezettséget a beszámoló céginformációs szolgálatnak való megküldése útján kell teljesíteni . A céginformációs szolgálat a beszámolókat – azok feldolgozását és elektronikus okirattá történő alakítását követően közzéteszi honlapján.
(10) Az Am. 488. §-ának (1) bekezdésében az — azzal, hogy rendelkezéseit azon 2008. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni, amelynek mérlegfordulónapja 2008. december 31. vagy azt követő időpont — szövegrész helyébe az — azzal, hogy rendelkezéseit nem kell alkalmazni — szöveg lép.

Van egy új versenyző: a kormányzati portál. Tehát úgy tűnik, a beszámolókat 2009 május 1 előtt vagy papíron, vagy elektronikus úton valahogy, azt követően pedig a kormányzati portál útján kell a Cégszolgálat részére továbbítani. A MoHu portálon persze a törvény megszavazásakor még híre-hamva sincs a beszámolók beküldési lehetőségének. Nyilván azért van a tili-toli határidő, hogy legyen idő "megcsinálni". (Mivelhogy szemmel láthatóan nem volt elég a 2006-tól idáig terjedő két év) Ajánlom mindenkinek, hogy hívja fel a 189-et (ez az ügyfélvonal) és érdeklődjön afelől, hogy lehet beszámolót beküldeni. A hölgyike készségesen el fogja magyarázni az adóbevalláshoz használatos feltöltő használatát. Kövessük utasításait úgy, mintha nem tudnánk mi az, és a végén, amikor mondja, hogy kattintsunk a feltöltés gombra, mondjuk neki meglepődve, hogy ó, de kár, nem fogadja el a doc, pdf, xls, html, esetleg win.ini, vagy éppen ami kezünk ügyébe esik fájlunkat, mert azt írja ki, mert az nem "kr" kiterjesztésű. Ügyeljünk arra, nehogy véletlenül egy korábbi, adószám+krikszkraksz.kr file-t küldjünk be az ügyfelesek hűsítése céljából történő hívásunk alkalmából. Mindenkinek jó szórakozást!
Elektronizélés minden bizonnyal elnapolva! (ugyan még nem szavazták meg, de ...)
2008.11.25.    m ó d o s í t ó     j a v a s l a t:
E törvénynek a Ctv. 84. §-ának (2) bekezdését és 87 . §-át módosító rendelkezését, valamint az Art. 174/A. §-át beiktató rendelkezését elsőként azon beszámolókkal kapcsolatban kell alkalmazni, amelyek mérleg-fordulónapja 2009. december 31. napjára vagy az azt követő napra esik .. ...
E törvénynek a ... rendelkezése [2009.május 1. helyett] 2010. január 1 . napján lép hatályba...
2008.12.10.: Ezt a módosító javaslatot azonban kukába tették, tehát zárószavazásra maradt a fenti, a papír alapú közzétételnek a 2009 április 30. határnapra történő korlátozása. Megjegyzésem: a 2008.december 15-i törvényhez még nincs végrehajtási rendelet.
2008.november 10.: új törvényjavaslat

A Ctv. 18. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
"18. § (1) A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján kell a Cégközlöny részére megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. A beszámolóhoz — a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében — elektronikus űrlapot kell mellékelni."
Hatályba lépés:
(9) E törvénynek a Ctv. 18. - 19. §-át módosító, az Szt. 154. § (7) bekezdését és 154/B. § (2) bekezdését módosító rendelkezését a 2009. május 1. napján vagy azt követően benyújtott beszámolókra kell alkalmazni. 2009. április 30-áig a letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségnek papír alapon és elektronikusan egyaránt eleget lehet tenni, azzal, hogy a közzétételi kötelezettséget a beszámoló céginformációs szolgálatnak való megküldése útján kell teljesíteni.

A fenti szabály-tervezet adatlapja az OGY honlapján itt-katt
A cégtörvény ide vonatkozó eredeti részei:
2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
A törvényt az Országgyűlés a 2005. december 19-i ülésnapján fogadta el.

A beszámoló letétbe helyezése és közzététele
18. § (1) A számviteli törvény szerinti beszámolót a cégbíróságon a számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően letétbe kell helyezni, valamint közzététel céljából a Cégszolgálathoz is be kell nyújtani. A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton is letétbe helyezhető és közzétehető, a (2)-(3) bekezdésben foglaltak szerint. Az elektronikus úton benyújtott beszámolót fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. (2) Ha a beszámoló elektronikus okirati formába történő átalakítása szükséges, erre a cég jogi képviselője jogosult. Az eredeti okirat megőrzésére a 37. § (2) bekezdése megfelelően irányadó. (3) Az elektronikus okiratként készült beszámolót a cég szervezeti képviselője vagy jogi képviselője, az elektronikus okirattá átalakított beszámolót pedig a jogi képviselő a közzétételi költségtérítés megfizetését követően elektronikus úton közzétételre a Cégszolgálathoz küldi meg, és ezzel a cég eleget tesz a letétbe helyezési kötelezettségnek is. A jogi képviselőnek a meghatalmazását mellékelnie kell. (4) A költségtérítés megfizetésére a 37. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók. 19. § (1) A Cégszolgálat ellenőrzi, hogy a beszámolót a 18. § (3) bekezdésében megjelölt személy küldte-e meg, és az elektronikus okiratot informatikai szempontból (így az elektronikus aláírás hitelessége, az adatok sértetlensége, az időbélyegző dátuma és hitelessége, az elektronikus okirat formátuma tekintetében) megvizsgálja. Ha az okirat informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a Cégszolgálat erről haladéktalanul értesíti az illetékes cégbíróságot. (2) A Cégszolgálat a beszámoló informatikai szempontból szabályszerű benyújtásának tényéről, és arról, hogy a benyújtásról a cégbíróságot tájékoztatta - a cégbíróság (1) bekezdés szerinti értesítésével egyidejűleg - elektronikus igazolást küld a beszámolót benyújtó személynek. Ha az elektronikus okirat informatikai szempontból hibás vagy hiányos, az elektronikus igazolás ezt a tényt tartalmazza. Az elektronikus igazolást fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. A beszámoló benyújtására vonatkozó határidők tekintetében a Cégszolgálathoz - az informatikai szempontból szabályszerű - érkezés időpontja irányadó. (3) A 18. § és az (1)-(2) bekezdés alkalmazásával benyújtott, a számviteli törvény szerinti beszámolót a Cégszolgálat őrzi. A beszámolóról - a 12. §, valamint a 16-17. § megfelelő alkalmazásával - mind a cégbíróságon, mind a Cégszolgálatnál másolat kérhető, illetve azt bárki ingyenesen megtekintheti. (4) Ha a beszámolót nem a 18. § (3) bekezdésében megjelölt személy küldi meg, illetve ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem vagy nem megfelelő összegben történt meg, a Cégszolgálat a benyújtó személyt arról is tájékoztatja, hogy a beszámoló megküldésének ezen hibájára figyelemmel a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget. Ebben az esetben a Cégszolgálat a cégbíróságot a letétbe helyezés tényéről nem értesíti.

37. § (1) A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok (pl. tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről) elektronikus okirati formába történő átalakítása is. A hatóságok, pénzügyi intézmények vagy más szervek által kiadott - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez. (2) A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratok (hiteles másolatuk) megőrzéséről az ügyvédi törvényben, illetve a közjegyzőkről szóló törvényben szabályozott módon gondoskodik. A jogi képviselő köteles a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására bemutatni az elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben a cégbíróságnak alapos kétsége merül fel. Az országos ügyvédi levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról a Magyar Ügyvédi Kamara, a közjegyzői levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról pedig a közjegyzői levéltár vezetője gondoskodik. (3) A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő elektronikus okirat formájában, elektronikus úton a Cégszolgálathoz küldi meg. A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtására vonatkozó határidők szempontjából a Cégszolgálathoz érkezés időpontja irányadó. (4) Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően, a Cégszolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével. Az illetéket a cégbíróságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett illetékbevétele számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az Igazságügyi Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára kell utalni. Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a Magyar Államkincstár - a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírással ellátott kérelmére, amelyben az ügyazonosító számokat fel kell tüntetni - egy munkanapon belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az igazolásokat a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell. Az illeték és a költségtérítés elektronikus úton történő megfizetésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg. 38. § (1) A Cégszolgálat az elektronikus okiratot informatikai szempontból (így az elektronikus aláírás hitelessége, az adatok sértetlensége, az időbélyegző dátuma és hitelessége, az elektronikus okirat formátuma tekintetében) megvizsgálja. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a Cégszolgálat haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbírósághoz. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem és mellékletei informatikai szempontból hibásak vagy hiányosak, a Cégszolgálat az iratokat az erre vonatkozó tájékoztatással továbbítja a cégbírósághoz. Ebben az esetben a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni. (2) A Cégszolgálat a kérelem megérkezéséről, és arról, hogy azt milyen tájékoztatással továbbította a cégbírósághoz, a kérelem cégbírósághoz való sikeres továbbításával egyidejűleg elektronikus igazolást küld a jogi képviselőnek. Az elektronikus igazolást fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.


Hatályos törvények a Complex Kiadó adatbázisában
Korábbi direktívák:

2008.10.20: az elektronikus beszámoló benyújtásának menete az IRM Céginformációs Szolgálat honlapján megváltozott. A lényeg: emailben kell küldeni, digitális aláírással ellátva. A kormányzati portálon való küldés lehetősége úgy tűnik, jegelve.

Az e-aktába csatolt okiratok a következő formátumúak lehetnek: Közben megy a lobbizás, mert az IRM oldalon a törvénytervezet szerint mégsem emailben, hanem a kormányzati portálon át kellene küldeni. Ez persze nincs érdekében az elektronikus aláírásból hájasodóknak. A két lobbista társaság közös tulajdonsága, hogy magát a beszámoló elkészítését mellékes dolognak tartják, és a küldés módját fetisizálják. Szerény véleményem szerint postán, ajánlott levélben küldött CDROM is bőven megfelelne, a beszámoló elkészítésének bődületesen hosszú, 150 napos határideje miatt.

Parlamentünk és kormányunk november 17.-én ismét nagyot alkotott: ripsz-ropsz megszavazta a 2007.CXXVI (saláta)törvényt. A "beszámoló" szó 158 helyen szerepel benne, módosítja többek közt a következő törvényeket: Szt. Gt. Ctv.
Röviden: az eddig két helyre postázott beszámolót elektronikusan kell majd küldeni, a törvény szövege szerint már 2008.01.01-től, a Magyar Nemzet szerint csak jövőre, 2009-től. Szemelvények:
A javaslat annak érdekében, hogy a beszámolók a letétbe helyezést és a közzétételt követő legrövidebb időn belül megismerhetővé váljanak, előírja, hogy a vállalkozók beszámolóikat kizárólag elektronikus úton tegyék közzé. A vállalkozók az elektronikus közzététellel a letétbe helyezési kötelezettségüknek is eleget tesznek. Ehhez a számviteli törvény módosítása mellett szükséges a cégtörvény módosítása is.
.... a beszámoló készítésére kötelezett adózók esetében előírja, hogy az adóbevallás mellett a beszámolót is elektronikus úton kell benyújtani az adóhatóság részére. A bevalláskorszerűsítési program keretében ugyanis a társasági adóbevallás tartalma lényegesen leegyszerűsödik, ugyanakkor az adóhatóság nem nélkülözheti azokat az információkat, amelyek ennek következtében már csak a beszámolóból nyerhetők ki.
Az elektronikus beszámoló készítés az utóbbi négy évben slágertéma volt a minisztériumban. Az első, PDF-es förmedvények legújabb használhatatlan verziói elérhetőek a 2007. Augusztus 31. 22:11 (jelenleg 2008. Október 20. 08:41) keltezésű oldalon. A mellékelt ideológia: A beszámoló elkészítéséhez segítséget nyújtó formanyomtatványok (egyszerűsített éves beszámoló, éves beszámoló) letölthetőek. A Céginformációs Szolgálat számára közzététel céljából benyújtott beszámolókhoz használható bármely más elektronikus beszámoló elkészítését segítő program is. (Ez utóbbi mondat csak azért szerepel benne, mert a GVH nemrég megbírságolta a céginformációs szolgálatot veersenykorlátozó magatartása miatt.) A következő akció az ebesz nevű akármi volt, 67 millió + áfa közpénzből. A szoftvernek nevezett digitális szemetet időközben eltakarították a szerverükről, de úgy jártak vele, mint a majdnem kormányszóvivő csaj a blogjával, ugyanis a kereső programok tárolják, mégpedig elég sokáig: http://www.e-cegjegyzek.hu/ebesz.htm Ha valaki kínlódott vele, és van .ebesz állománya, adatait még megmentheti az EBESZ oldalon. Időközben szintén a digitális szemét kategóriába avanzsált az IRM által 2007 nyarán készített adatséma definíció is. Erre enged következtetni, hogy eltüntették a honlapról, és annyi maradt belőle, hogy "A kormányzati szabványosítási törekvésekkel összhangban a cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmek, továbbá a beszámolók elektronikus benyújtására vonatkozó műszaki követelmémyek jelenleg átdolgozás alatt állnak. Szíves türelmüket kérjük!" 2008.12.17. frissítés: a 2007-es (szerintem hibás) sémadefiníciók ismét elérhetők az IRM céginformációs Szolgálat honlapján. Igaz, hogy a most hatályos, 9/2008 (IV. 29.) rendelet a beszámoló vonatkozásában az XML formátumot nem engedi meg.

300. § Az Szt. 154/B. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
 • 154/B. § (1) A vállalkozó (ideértve az anyavállalatot és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is) a 153-154/A. §-okban foglalt letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének — a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény vonatkozó előírásainak figyelembevételével — elektronikus úton tesz eleget.

308. § A Ctv. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 • 18. § (1) A számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton kell a céginformációs szolgálatnak megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. Az elektronikus úton történő benyújtással a cég letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.
 • (2) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus okiratként történő elkészítése nem jogosít a beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően a számviteli törvényben előírt rendelkezésektől való eltérésre.
 • (3) A beszámolót a cég szervezeti képviselője, jogi képviselője vagy a cég számára könyvviteli szolgáltatást nyújtó, erre meghatalmazott, illetve megbízott könyvelője küldi meg a céginformációs szolgálat számára.
 • (4) Ha a cég a beszámolóról — külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt — papír alapú okirat alapján határozott, úgy a (3) bekezdés szerinti személy egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben a (3) bekezdés szerinti személy a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát — annak elfogadásától számított tíz évig — megőrzi és amennyiben a megküldött beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel, köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni.
 • (5) A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is. E törvény beszámolóra vonatkozó előírásait az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatra, valamint a könyvvizsgálói jelentésre is megfelelően alkalmazni kell.
 • (6) A beszámolóhoz — a cég, a beszámolót benyújtó természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében — elektronikus űrlapot kell mellékelni.
 • (7) A beszámolót, az (5) bekezdés szerinti mellékleteket, valamint a (6) bekezdés szerinti űrlapot — a (8) bekezdésben foglalt kivétellel — legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell megküldeni.
 • (8) A számviteli törvény szerinti beszámoló a céginformációs szolgálat részére — az (1)-(6), valamint a (9) bekezdésben foglaltak alkalmazásával — a kormányzati portál útján is benyújtható.
 • (9) A (6) bekezdés szerinti űrlap formai és tartalmi kellékeit, továbbá a beszámoló elektronikus úton történő megküldésével kapcsolatos eljárás szabályait rendelet állapítja meg.
 • (10) A közzétételi díjat külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium által kiállított számla alapján, az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára..
473. § Az Art. 1. számú melléklete I/B/2 pontja d) alpontjának és 6. számú melléklete 1. pontjának az adóévről készült éves beszámoló adóhatósághoz elektronikusan történő benyújtásával kapcsolatos rendelkezését első ízben a 2008. adóévről készítendő beszámolóra, éves egyszerűsített beszámolóra vonatkozóan kell alkalmazni, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózók tekintetében azon adóévre kell első ízben alkalmazni, amely adóév első napja 2008. január 1. napját követi.

az éves beszámoló BLOG sok hasznos információt tartalmaz
A céges beszámolók elkészítéséhez ajánlott xls/OOo táblákban a kitöltés közben a beépített képletek segítségével sokféle ellenőrzés történik, így a hibátlan számviteli tartalommal rendelkező pénzügyi kimutatás gyorsan és könnyen elkészíthető. A jelenlegi magyar jogszabályok szerint a mérleg és eredmény-kimutatás nyomtatványok kitöltése és a közzététel törvényi kötelezettség, ennek teljesítésére nyújtanak lehetőséget ezek a táblázatok. Használata megismerhető a reklám verziókból, amely az interaktív online bemutató oldalról tölthető le.

ide kattintva az Excel táblák interaktív online bemutató oldala érhető el.
Az internetes beszámoló készítő program szintén saját fejlesztés, az xls/OOo tábláktól független, önállóan használható JavaScript nyelven írt, tehát platformfüggetlen, bármilyen operációs rendszerben, tetszőleges böngészővel használható szoftver. Segítségével a céges beszámolók a kitöltéssel egyidejűleg -vagy jelszavas védelemmel, vagy nyilvános módon- meg is jelennek az interneten. Annyiban hasonlít a táblázatokhoz, hogy az államnak szintén semmi köze hozzá.

itt pedig a Maszek Beszámoló Közzététel tekinthető meg.